Bouwkundig tekenwerk

Veel van de door Van Oorschot Bouwtechniek en Advies geleverde diensten resulteren in bouwkundig tekenwerk. Wij kunnen voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers het bouwkundig tekenwerk verzorgen. Denkt u daarbij aan:

– (schets)ontwerptekeningen en bestektekeningen
– constructietekeningen en werktekeningen
– revisietekeningen en verkooptekeningen
– tekeningen in het kader van gebouwopnames en onderhoud
– overig bouwkundig tekenwerk

De tekeningen bevatten alle informatie die nodig is voor de realisatie van het project en voldoen aan alle gestelde eisen en normen, waaronder de NEN 2302 en NEN 2570. Tekeningen worden uitgewerkt volgens RRBouwrapport 130 Kwaliteit van tekenwerk in de bouw.

Een overzichtelijke structuur zorgt er voor dat de tekeningen voor iedereen duidelijk leesbaar en bruikbaar zijn!

Van oorschot NB bouwkundig tekenwerk