De voordelen van BIM

Wij werken met BIM. BIM is en werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal ‘Bouw Informatie Model’ (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse diciplines in de bouwsector.

BIM is gebaseerd op werken met één model waarin gegevens van de architect, constructeur, installateurs, aannemer en leveranciers worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen.

De voordelen van werken in een BIM:
– Betere afstemming en communicatie
– Duidelijke informatie en altijd actueel
– Betere controle en procesbeheersing
– Vermindert totale bouwkosten
– Verhoogt de kwaliteit
– Realistische 3D-visualisaties

Van oorschot NB bim