Engineering

De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk is voor een belangrijk deel afhankelijk van een degelijke voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Voor zowel (particuliere) opdrachtgevers als architecten, aannemers, woningbouwcorporaties, gemeente, gezondheidszorg en projectontwikkelaars kan VOB&A de engineering van een (ver)bouwopgave verzorgen.

De primaire taak bestaat uit het vertalen van het ontwerp naar een (ver)bouwproces. Dit omvat het technisch en organisatorisch uitwerken van de bouwplannen aan de hand van werktekeningen, planningen en begrotingen.

Bij de uitwerking van de bouwplannen moeten een groot aantal zaken geregeld worden zoals vergunningen en ontheffingen, sloop, tijdelijke huisvesting, veiligheid, materiaalkeuze e.d.. Voor bedrijven zijn vaak nog aanvullende plannen nodig voor het gebruik van het pand (vluchtplantekeningen, aanvalsplannen, e.d.) en ook deze kunnen wij verzorgen.