Omgevingsvergunningen

In de initiatieffase kunnen wij u adviseren ten aanzien van zowel de financiële als functionele keuzes die gemaakt moeten worden. Dit kan zijn bij verbouwing / uitbreiding, revitalisatie / renovatie, nieuwbouw dan wel aankoop van een bestaand pand of perceel. Afhankelijk van het project kunnen we uw wensen in (ontwerp) tekeningen, 3d-visualisatie en/of rapportages vertalen.

Wanneer we het passende plan hebben gevonden kunnen we alle benodigde vergunningen voor u verzorgen.

Hiervoor kunnen we alle benodigde tekeningen, berekeningen, rapportages en formulieren uitwerken waarbij we het programma van eisen en budget nooit uit het oog zullen verliezen.