Planstudies en advies

Bouwen vraagt om maatwerk want ieder gebouw is anders! Factoren die bepalend zijn voor de verwezenlijking van de bouwopgave zijn de locatie, (bouw)regelgeving en de eisen en wensen van de opdrachtgever.

VOB&A kan u adviseren en ondersteunen bij het formuleren van het programma van eisen. Met planstudies kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden met betrekking tot de verwezenlijking van uw bouwplannen. Daarbij maakt VOB&A geen onderscheid tussen het plaatsen van een dakkapel, een uitbreiding en/of verbouwing van een woonhuis of de realisatie van een nieuwe woning, bedrijfspand of zorginstelling.