Projectbegeleiding

(Particuliere) opdrachtgevers kunnen wij voor aanvang van de realisatie ondersteunen door het zoeken naar een geschikte aannemer(s). Daarnaast kunnen we tijdens de realisatie het bouwproces begeleiden door middel van het bewaken van de planning, de kwaliteit en het budget. Goede communicatie op basis van samenwerken draagt daarmee bij aan een hoge bouwkwaliteit. Ter afsluiting verzorgen wij de oplevering waarna de sleutel aan u als opdrachtgever wordt overgedragen. VOB&A kan ook optreden als uitvoeringscoördinator. Dit wil zeggen dat de totale bouwwerkzaamheden verdeeld worden over verschillende aannemers, bijvoorbeeld bouwkundige werkzaamheden, installatietechnische werkzaamheden, enz. (er is geen sprake van een hoofdaannemer). VOB&A verzorgt dan de aanbesteding, coördinatie en oplevering en bewaakt daarbij de planning, kwaliteit en budget. Dit verhoogt de kwaliteit, waarborgt de planning en bespaart kosten.

De voordelen van het werken op de wijze zijn:

  • De opdrachtgever houdt een sterke greep op het verloop van het bouwproces en de planning.
  • Door het optreden als onafhankelijke partij kan kwaliteit tijdens de uitvoering gecontroleerd en gewaarborgd worden.
  • Besparing van kosten door vermijding van de opslag voor algemene kosten, winst en risico die in geval van onderaanneming de hoofdaannemer berekent over de “onder”-aannemingssommen.
  • Door de gelijkwaardige positie van onderaannemers zijn deze beter in staat hun vaak specialistische kennis bij de bouw in te zetten.