Particulier

Planstudies en Advies​

Bouwen vraagt om maatwerk want ieder gebouw is anders! Factoren die bepalend zijn voor de verwezenlijking van de bouwopgave zijn de locatie, (bouw)regelgeving en de eisen en wensen van de opdrachtgever.

VOB&A adviseert en ondersteund u bij het formuleren van het programma van eisen. Met planstudies adviseren wij u over de mogelijkheden met betrekking tot de verwezenlijking van uw bouwplannen. Daarbij maakt VOB&A geen onderscheid tussen het plaatsen van een dakkapel, een uitbreiding en/of verbouwing van een woonhuis of de realisatie van een nieuwe woning.

diensten2
diensten3

Ontwerp en Budgetindicatie​

Binnen onze kernwaarden, klantgerichte dienstbaarheid en ontzorgende service, is luisteren naar uw persoonlijke wensen en ideeën het uitgangspunt voor elke (ver)bouwopgave.

De missie van VOB&A is om een ontwerp vorm te geven binnen uw beschikbare budget en naadloos aan te sluiten op uw programma van eisen en wensen.

Afhankelijk van het project kunnen we uw wensen in (ontwerp) tekeningen, 3d-visualisatie en/of rapportages vertalen.

Door de jaren lange ervaring in de bouwuitvoering kunnen wij u voorzien van een budgetindicatie van de eerste ideeën voor uw (ver)bouwopgave of in een latere fase een gedetailleerde calculatie voor de totale (ver)bouwactiviteiten.

(Omgevings)vergunningen​

Wanneer we het passende plan hebben gevonden, kunnen we alle benodigde vergunningen voor u verzorgen.

Hiervoor kunnen we alle benodigde bouwkundige en constructieve tekeningen, berekeningen, rapportages en formulieren uitwerken waarbij we het programma van eisen en budget nooit uit het oog zullen verliezen.

diensten6
IMG_7

Engineering​

De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk is voor een belangrijk deel afhankelijk van een degelijke voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. VOB&A kan de engineering van een (ver)bouwopgave verzorgen.

De primaire taak bestaat uit het vertalen van het ontwerp naar een (ver)bouwproces. Dit omvat het technisch uitwerken van de bouwplannen aan de hand van werktekeningen, technische omschrijvingen, planningen en begrotingen.

Bouwbegeleiding​

Voor aanvang van de realisatie zoeken wij naar een geschikte aannemer(s). Daarnaast kunnen we tijdens de realisatie het bouwproces begeleiden door middel van het bewaken van de planning, de kwaliteit en het budget. Goede communicatie op basis van samenwerken draagt daarmee bij aan een hoge bouwkwaliteit.

De voordelen van het werken op de wijze zijn:

  • De opdrachtgever houdt een sterke greep op het verloop van het bouwproces en de planning.
  • Door het optreden als onafhankelijke partij kan kwaliteit tijdens de uitvoering gecontroleerd en gewaarborgd worden.
  • Er komen achteraf geen onverwachte kosten als meer werken.
IMG_5