Specialisten voor het bouwen van uw bedrijf

De nieuwbouw van een bedrijf is naast maatwerk ook een proces van keuzes maken zoals:

  • Wat is de beste locatie?
  • Wat is de meest efficiënte inrichting?
  • Wat is de huidige (bouw)regelgeving?

Allemaal factoren die bepalend zijn voor de verwezenlijking van de bouwopgave. Ons team van professionals adviseert en ondersteunt u bij dit volledige proces.

Meer informatie vindt u hier.

Van oorschot bouwtechniek en advies