Zakelijk

Planstudies en advies​

Bouwen vraagt om maatwerk want ieder gebouw is anders! Factoren die bepalend zijn voor de verwezenlijking van de bouwopgave zijn de locatie, (bouw)regelgeving en de eisen en wensen van de opdrachtgever.

VOB&A adviseert en ondersteund u bij het formuleren van het programma van eisen. Met planstudies adviseren wij u over de mogelijkheden met betrekking tot de verwezenlijking van uw bouwplannen binnen we wet- en regelgeving.

diensten3
diensten2

Omgevingsvergunningen​

Wanneer het ontwerp gereed is verzorgen wij voor u alle benodigde vergunningen.

Hiervoor kunnen we alle benodigde bouwkundige en constructieve tekeningen, berekeningen, rapportages en formulieren uitwerken waarbij we het programma van eisen en budget nooit uit het oog zullen verliezen.

Bouwkundig tekenwerk​

Veel van de door Van Oorschot Bouwtechniek & Advies geleverde diensten resulteren in bouwkundig tekenwerk. Denkt u daarbij aan:

  • (schets)ontwerptekeningen en bestektekeningen
  • constructietekeningen en werktekeningen
  • revisietekeningen en verkooptekeningen
  • overig bouwkundig tekenwerk
diensten6
IMG_7

Engineering​

De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk is voor een belangrijk deel afhankelijk van een degelijke voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Voor zowel architecten, aannemers, woningbouwcorporaties, gemeente, gezondheidszorg en projectontwikkelaars kan VOB&A de engineering van een (ver)bouwopgave verzorgen.

De primaire taak bestaat uit het vertalen van het ontwerp naar een (ver)bouwproces. Dit omvat het technisch uitwerken van de bouwplannen aan de hand van werktekeningen, technische omschrijvingen, planningen en begrotingen.

Budgetindicatie en Calculatie​

Door de jaren lange ervaring in de bouwuitvoering kunnen wij u voorzien van een budgetindicatie van de eerste ideeën van de (ver)bouwopgave of in een latere fase een gedetailleerde calculatie voor de totale (ver)bouwactiviteiten
IMG_4
IMG_5

Bouwbegeleiding​

Opdrachtgevers ondersteunen wij voor aanvang van de realisatie door het zoeken naar een geschikte aannemer(s). Daarnaast kunnen we tijdens de realisatie het bouwproces begeleiden door middel van het bewaken van de planning, de kwaliteit en het budget. Goede communicatie op basis van samenwerken draagt daarmee bij aan een hoge bouwkwaliteit.

VOB&A kan ook optreden als uitvoeringscoördinator. Dit wil zeggen dat de totale bouwwerkzaamheden verdeeld worden over verschillende aannemers, bijvoorbeeld bouwkundige werkzaamheden, installatietechnische werkzaamheden, enz. (er is geen sprake van een hoofdaannemer). VOB&A verzorgt dan de aanbesteding, coördinatie en oplevering en bewaakt daarbij de planning, kwaliteit en budget. Dit verhoogt de kwaliteit, waarborgt de planning en bespaart kosten.

De voordelen van het werken op deze wijze zijn:

  • De opdrachtgever houdt een sterke greep op het verloop van het bouwproces en de planning.
  • Door het optreden als onafhankelijke partij kan kwaliteit tijdens de uitvoering gecontroleerd en gewaarborgd worden.
  • Door de gelijkwaardige positie van onderaannemers zijn deze beter in staat hun vaak specialistische kennis bij de bouw in te zetten.