Tag: bouw

Meerwaarde in het totale bouwproces

Meerwaarde in het totale bouwproces

Welke onderdelen zijn in de eerste fasen van belang voor een later stadium? Niet iedereen staat hierbij stil, maar wij wel! Door hier rekening mee te houden ontstaan er geen onverwachte obstakels die zorgen voor extra tijd én kosten. Deze specifieke kennis is een belangrijke expertise en kracht waar Van Oorschot Bouwtechniek en Advies om […]

Specialisten voor het bouwen van uw bedrijf

Specialisten voor het bouwen van uw bedrijf Van oorschot bouwtechniek en advies

De nieuwbouw van een bedrijf is naast maatwerk ook een proces van keuzes maken zoals: Wat is de beste locatie? Wat is de meest efficiënte inrichting? Wat is de huidige (bouw)regelgeving? Allemaal factoren die bepalend zijn voor de verwezenlijking van de bouwopgave. Ons team van professionals adviseert en ondersteunt u bij dit volledige proces. Meer […]

De voordelen van BIM

De voordelen van BIM

Wij werken met BIM. BIM is en werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal ‘Bouw Informatie Model’ (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse diciplines in de bouwsector. BIM is gebaseerd op werken met één model waarin gegevens van de architect, constructeur, installateurs, aannemer en leveranciers worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende […]